Om vår träning

Karate kan tränas av ALLA. Hos oss har vi dock en undre åldersgräns, du får börja det år du fyller 8. Man kan dock börja träna redan det år som man fyller 7 år om man har en förälder som tränar samtidigt. Någon övre gräns finns inte och vi ser gärna att vuxna börjar träna hos oss. Alla tränar efter sin egen förmåga och få idrotter ger en mer allsidig träning. Karate ger dig träning både för kropp och själ – en träning du får nytta av hela livet. Förutom att du lär dig självförsvar så tränar du upp smidighet, styrka, koordination, snabbhet och balans. Detta gör att din koncentration och ditt kroppsmedvetande ökar. I sin tur leder detta bland annat till ett flertal stresshämmande faktorer. Dessutom är karate en säker träningsform, vi har väldigt få skador jämfört med många andra idrotter. För de yngsta så varvas karateträningen även med lekar.

Förutom en allsidig uppvärmning består vår träning av tre komponenter:

Kihonträning (Grundträning):
Består av slag, sparkar och blockeringar. Dessa tekniker tränas från första dagen.

Kata (Form):
Serie av ett bestämt antal förutbestämda rörelser som simulerar försvar mot attacker från en eller flera motståndare. Kata kombinerar offensiva och defensiva tekniker och kroppsförflyttning åt olika håll.

Kumite (Fighting/sparring):
Kontrollerad sparring med motståndare. Teknikerna är kontrollerade och för nybörjare tillåts endast lätt kontakt mot kroppen. Vid avancerad fight för brun- och svartbälten tillåts även lätt kontakt mot ansiktet samt hård men välkontrollerad kontakt mot kroppen.