När du vill bli medlem så får du ett formulär av instruktörerna som du ska fylla i.