Styrelsessammansättning

Valberedning och festkomitté finns längre ned på sidan.

Styrelsen består av ordförande samt 5 övriga ledamöter och skall enligt våra stadgar bestå av både kvinnor och män. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Ordförande:
Kristofer Gärdby
Tel: 070-5450650
Mail: kristofer@ichibankarate.se
Kassör:
Kristian Bergkvist
Tel: 070-8990360
Mail: kristian@ichibankarate.se
Sekreterare:
Kristian Jönsson
Ledamot:
Anders Lantz
Tel: 072-1880514
Mail: anders@ichibankarate.se
Ledamot:
Ledamot:
  Ledamot:

Valberedning:

Ordförande:
Peter von Krassow

Festkomitté:

Ordförande: