OBA! Vår träning sker för tillfället inte i vår vanliga dojo på grund av renovering.

All träning sker i vår dojo som ligger i Postens gamla lokaler i kommunhuset vid torget.
Det är en mycket fin lokal som är bra anpassad för karateträning, med bla mittsar, boxsäckar och speglar. Vi har såklart omklädningsrum, dusch, wc och kök.

Adressen är Torget 1E

Karta

Dojo Kun:

人格完成に努むること
Hitotsu. Jinkaku kansei ni tsutomeru koto
Sök fullkomligheten i din karaktär

誠の道を守ること
Hitotsu. Makato no michi wo mamoru koto
Var uppriktig

努力の精神を養うこと
Hitotsu. Doryoku no seishin wo yashinau koto
Maximal ansträngning i allt du gör

礼儀を重んずること
Hitotsu. Reigi wo omonsuru koto
Respektera andra

血気の勇を戒むること
Hitotsu. Kekki no yo wo imashimuru koto
Utveckla självbehärskning