Vi avvaktar med att dra igång träningen tills att styrelsen haft möte angående corona nu i februari. Vi får helt enkelt vänta och se vad som då meddelas.

Ta väl hand om er!

Osu!

Instruktörerna