MEDLEMSAVGIFT :
250:-/år

TRÄNINGSAVGIFT:
Barn upp till 12 år: 350 kr/termin
Ungdom 13-17 år: 450 kr/termin
Vuxna 18 år och upp: 600 kr/termin

Familjerabatt! Om man är flera från samma familj så får man 50 kr rabatt per person. Fyller du 13 eller 18 år någon gång under den termin du betalar för så betalar du den högre avgiften.

Betalning skall ske senast 2 veckor efter terminsstart om inget annat meddelas.

Avgifterna betalas in på bankgiro 134-7194 eller till Swish: 123 483 88 76. Ange avsändare och vad betalningen avser.