GRADERING

Krav för att få gradera:
Tränat minst 20 pass om man är upp till 12 år eller 30 pass om man 13 och uppåt.
Sensei ger sin tillåtelse efter en bedömning om att man är redo.
Graderingsavgiften ska vara betald innan graderingen påbörjas.

Gradering i juni är tyvärr inställd eftersom vi missat vårterminens träning. Nästa gradering är planerad till december 2020.

Barn som tar monbälte (bälte med vit rand) börjar kl 17. Övriga börjar kl 18:30

Onsdagen den 20 maj kommer vi att ha provgradering, och detta är obligatoriskt för de som vill gradera. Vi startar med barn som ska ta monbälte (bälte med vit rand) kl 17, övriga kl 18:30. Så boka in båda dagarna om du vill gradera.

Både provgraderingen och graderingen kan dra ut på tiden så vi kan tyvärr inte säga när vi slutar. Men vi räknar grovt med drygt 1 timme per grupp.

Ni som inte ska gradera har ingen träning dessa dagar.

Anledningen till att vi har en provgradering är att instruktörerna vill se om ni är redo att gradera, samt att ge tips på förbättringar till graderingen.

Glöm inte lämna in ditt graderingskort i god tid innan graderingen. Ni som graderar för första gången ska ha med er 2 foton, ca 4×5 cm, med namn, adress och personnummer skrivet på baksidan. Använd gärna fotoautomaten.se för att utforma skriva ut foto på egen färgskrivare.

Lycka till med graderingen!

Avgifter:
Bälte 80 kr
Upp till 12 år (mongradering) 200 kr
13 år och uppåt 300 kr
Brunbältesgradering 400 kr

De första tio bältena kallas KYU-grader, från svart bälte är det DAN-grader.

10 kyu Vitt bälte (nybörjare)
9 kyu Rött bälte
8 kyu Orange bälte
7 kyu Gult bälte
6 kyu Grönt bälte
5 kyu Blått bälte
4 kyu Blått bäte
3 kyu Brunt bälte
2 kyu Brunt bälte
1 kyu Brunt Bälte
1 DAN Svart bälte (Sho-Dan)
2 DAN Svart bälte (Ni-Dan)
3 DAN Svart bälte (San-Dan)

Svart bälte till Ichiban!

Kristofer Gärdby graderade för shodan den 26 juli 2013!
Läs om hans egna upplevelser om graderingen och uppladdningen innan:
KRISTOFER SHODAN