Vi kommer tyvärr vara tvungna att skjuta på årsmötet igen. Sjuka bland flera styrelsemedlemmar gör det omöjligt att genomföra. Återkommer när läget stabiliserat sig. Sprid infon så gott det går.

/Ordförande