Måndagen den 4 juni kommer vi att ha provgradering, och detta är obligatoriskt för de som vill gradera. Efter provgraderingen lämnas definitivt besked om man får lov att prova gradera. Gradering blir måndagen den 11 juni 2018.

Barn som tar monbälte (bälte med vit rand) börjar kl 17. Övriga börjar ca kl 18. Tiderna gäller både provgradering och gradering.

Glöm inte betala avgift för gradering och bälte i god tid innan graderingen börjar. Alla som ska gradera har fått hem lapp om graderingen, om inte så be och få en lapp vid nästa träningstillfälle.

Ordinarie träning är inställd den 4 och 11 juni.

Läs mer här.

Lycka till med graderingen!